Využitie

Ako to funguje a čo to vlastne je ?

Ultrazvuk je akustické vlnenie s frekvenciou vyššou než je schopné počuť ľudské ucho, teda približne nad 20kHz. Pri čistení sa využíva jav – kavitácia, mechanické odstránenie nečistôt prudkými nárazmi kvapaliny rozkmitanej ultrazvukom na čistený predmet. Technológia sa preto využíva na čistenie tvarovo zložitých predmetov.

Využitie

Každá i najjednoduchšia manipulácia s nástrojmi náradím a a materiálom v organizovanom procese sa vykonáva veľmi pracne a málo efektívne. Pripoužití ultrazvuku sa čas na čistenie výrazne skracuje. Ďaľšími efektami je výrazne zvýšenie kvality čistenia s porovnaní s klasickými spôsobmi , odstránenie namáhavavej práce. Možnosť čistenia otvorov v malých priestoroch , slepých otvorov, tvarovo zložitých predmetov a pod.

Autoservisy

Čistenie DPF filtrov, karburátorov, turbodúchadiel, čidiel, vstrekovačov,čerpadiel, ventilov, motorových súčastí od hrdze a i.

Domácnosť

Čistenie starožitností, mincí, náradia,kúpeľňové zariadenia od vodného kameňa, porcelán, šperky, sklo,písacie stroje a i.

Strojárstvo

Hydraulické súčiastky, membrány, zvárané časti, oceľové, antikorové filtre, , elektrostatické filtre, ložiská a i.

Elektrotechnika

Čistenie DPS, plošných spojov, kontaktov, koncov káblových zväzkov,komponenty elektromotorov, CD/DVD nosičov,cd a disketové mechaniky a i.

 

… možnosť využitia vo veľa iných odvetviach – v zdravotníctve(chirurgické nástroje,protézy)zbrojný priemysel(nábojnice,kovové i plastové diely) možnosť využitia na ,,ostarenie,, čerstvo vypálenej pálenky, v potravinárstve na čistenie fliaš , rôznych foriem atď.