ČISTENIE ULTRAZVUKOM

Ultrazvuk je akustické vlnenie s frekvenciou vyššou než je schopné počuť ľudské ucho, teda približne nad 20kHz. Pri čistení sa využíva jav – kavitácia, mechanické odstránenie nečistôt prudkými nárazmi kvapaliny rozkmitanej ultrazvukom na čistený predmet. Technológia sa preto využíva na čistenie tvarovo zložitých predmetov.